Hướng Đi Của Chúng Ta (sách mới)

huong di

Một người có tài năng đích thực, người ấy luôn luôn nhìn vào lỗi mình và nhìn vào khả năng yếu kém của mình để khắc phục mà không nhìn vào lỗi người để bình phẩm và không nhìn vào khả năng yếu kém của người để lấn lướt.

 

Xin mời bấm vào đây để tải đọc:


 
Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác