Chiếc bóng mồ côi

Con ngồi cùng chiếc bóng

Không cùng ai

Ngoài chiếc bóng

Mù thu trôi theo những chiếc lá bang

Đỏ úa

Và rơi...

Mẹ vắng!

Con thôi học,

Xếp nếp tháng năm ngậm ngùi áo trắng

Những lúc buồn, lục lọi, hong phơi.

Bâng khuâng bao nỗi...

Mẹ vắng xa

Vắng xa

Vĩnh viễn đời.

Mẹ quang gánh trên vai

Mòn gót chân đường dài cát bụi

Tháng ngày đầu tắt mặt tối

Cơm mo cau lưng lửng bụng

Mẹ, đông mưa hạ nắng dãi dầu

cho con từng ngày

Khoan thai sách vở học trò.

Mẹ, đồng cạn đồng sâu

Đẫm lưng mồ hôi muối trắng

Còng như dấu hỏi

Mắt cây mồ hôi muối mặn.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác