Thư cảm ơn của Hòa thượng trú trì chùa Phước Duyên về KTMH 2019

thu cam on

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tự viện Phước Duyên PL 2563 - 2019

 

Thư cảm ơn

Kính gửi Chư Tôn Đức và Phật tử các giới

Thưa Quý vị!

Khóa tu mùa hè cho Giới trẻ với chủ đề “Cùng đi trên đường vui“ được long trọng tổ chức vào các ngày 10, 11, 12 tháng 06 năm Kỷ Hợi nhằm ngày 12, 13, 14 tháng 07 năm 2019 tại Tự viện Phước Duyên đã kết thúc tốt đẹp.

Thay mặt HT Viện Chủ, Tăng chúng Bổn Tự xin chân thành kính lễ Chư Tôn Đức đã trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ và cầu nguyện cho Phật sự này được viên thành, cũng xin cảm ơn Đồng bào Phật tử các giới, các Học chúng tu học ở Chùa Phước Duyên đã trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ cho khóa tu được viên thành; và đồng thời cũng xin chân thành cảm ơn các Cơ quan, đoàn thể xã hội cũng đã trực tiếp hay gián tiếp hỗ trợ khóa tu đi tới thành tựu viên mãn.

Xin cảm ơn Phụ huynh của các Tu sinh đã hỗ trợ con em của mình đến Chùa tu học 3 ngày để các em được rèn luyện đạo đức, phát huy tiềm năng tốt đẹp từ nội lực để trở thành con hiền cháu thảo ở trong gia đình và con người tốt đẹp của xã hội. Và cũng xin nhắn gửi lời đến các Tu sinh sau khi tham dự khóa tu mùa hè tại Bổn tự nỗ lực làm mới thân tâm đúng với chủ đề tu học: “Cùng đi trên đường vui”, để báo đáp Tứ trọng ân.

Trong suốt thời gian tổ chức khóa tu, dù BTC đã nỗ lực hết mình nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính xin Chư Tôn Đức và Liệt quý vị niệm tình hoan hỷ.

 

Huế, Tự viện Phước Duyên ngày 13.06. Kỷ Hợi PL 2563 - 15.07.2019

Thay mặt HT Viện Chủ và Tăng chúng Bổn Tự,

Trú trì Tỳ Kheo Thích Thái Hòa

 

 

Vài hình ảnh đẹp về KTMH 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh do Học chúng Chánh Tâm thực hiện
  •  
Chia sẻ: facebooktwittergoogle