Hướng về Ngày Đức Phật nhập Niết bàn

huong ve b

Hướng về Ngày Đức Phật nhập Niết bàn

 

Kính lạy Đức Thế Tôn,

Kính lạy Bồ-tát Quán Thế Âm,

Kính lạy Bồ-tát Đại hạnh Phổ Hiền,

 

Hôm nay, toàn thể đệ tử chúng con vân tập về đây, trong không gian thanh tịnh này, với lòng tôn kính vô biên, chúng con thành tâm thiết lễ Tưởng niệm Ngày Đức Thế Tôn không còn hiện hữu trong cõi đời, sau 80 năm hóa độ.  Và vào dịp này, chúng con cùng kỷ niệm ngày Khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm 19.2 và ngày đản sinh Bồ-tát Phổ Hiền 21.2.

 

Kính thưa quý vị,

Cách đây hơn 2600 năm, trong rừng Câu Thi Na, dưới tàng cây sala, Ấn Độ, Đức Phật của chúng ta Nhập Niết Bàn.

 

Sự kiện diệt độ của Đức Phật được mô tả chi tiết hơn trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật  dặn các thầy Tỷ-kheo, sau khi Như Lai diệt độ, giới luật là bậc đạo sư của quý vị; mỗi khi tụng đọc lại Pháp, nên mở đầu bằng: “Như vậy tôi nghe”.

 

Kính bạch Đức Thế Tôn,

 

Chúng con là hàng đệ tử sinh sau và sau nhiều đời, nhiều thế hệ, trải qua nhiều thời đại, cách Ngày Thế Tôn Nhập diệt quá xa. Ngày nay chúng con chỉ nhìn thấy Đức Thế Tôn qua hình tượng đá, gỗ, và đồng…, và cũng nhờ chính những biểu tượng ấy đã đánh thức hạt giống giác ngộ ở trong tâm thức của chúng con. Tâm chúng con luôn luôn hướng về Phật (tâm tưởng nhớ Phật)Tuy ngài không còn tại thế để hằng ngày giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cho chúng con tu tập, nhưng chúng con cũng rất hạnh phúc, vì chúng con còn chánh pháp để soi đường, còn chúng tăng để nương tựa. Chúng con được nghe trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn dạy, ai thấy được Pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp, hành trí đúng chánh pháp, thời người ấy kính trọng, cúng dường tối thượng, kính lễ Như Lai.

 

Kính lạy Đức Thế Tôn,

Ngài đã dạy cho chúng con ba cánh cửa quý báu để chúng con có thể vượt qua tình trạng của đau buồn, của sợ hãi và của tuyệt vọng. Ba cảnh cửa đó gọi là ba cánh cửa giải thoát: Vô thường, không và vô ngã. Nếu chúng con  tiếp xúc sâu sắc với thực tại vô thường, không, vô ngã  thì chúng con tiếp xúc với niết bàn; chúng con sẽ gặp Đức Thế Tôn trong giây phút hiện tại. “Chúng con không chờ đến khi nào có giông bão mới trở về hải đảo. Chúng con thực tập nương tựa nơi hải đảo tự thân trong mỗi giây phút của cuộc đời bằng đời sống chánh niệm”. Hằng ngày chúng con siêng năng lạy Phật, tụng kinh, hành thiền, làm những công việc thiện nguyện; gạn lọc những tâm hành tiêu cực như tham sân si; nuôi dưỡng hạt giống bồ đề trong tâm thức chúng con sớm nở hoa, kết trái.

 

Kính bạch Đức Thế Tôn,

 

Ngày nay thế giới đang chuyển mình không ngừng, ở đâu đó chiến tranh vẫn còn xảy ra, mạng sống con người rất mong manh, vì bom bay đạn lạc. Ai cũng cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, ai cũng muốn trở thành cảnh sát thế giới. Hiện tình người Phật tử chúng con đang đối diện là một thế giới bị bao phủ bởi “hận thù, nghi kỵ, điên đảo tranh chấp quyền lực, danh vọng, lợi dưỡng.” Và đảo điên vì “sự phổ biến chóng mặt của các phương tiện truyền thông toàn cầu;” “những nhiễu loạn thông tin, trí ngu đồng đẳng, thực giả khó phân, chánh kiến tà kiến không phân biệt, Phật thuyết, ma thuyết đồng giá.”. Người nói pháp,  không hiểu gì về Lời Phật dạy, thích nói huyên thuyên, trên trời dưới đất, thao thao bất tuyệt, kéo lời dạy của Phật xuống ngang tầm hiểu biết của mình; người nghe không thông minh dễ sinh tâm hoang mang, thối thất.  Ở nước Việt Nam chúng con, hiện tại kinh tế đang còn khó khăn, tầng lớp trung lưu và dân nghèo rất điêu linh, túng thiếu; không biết khi nào mùa xuân mới trở lại trên quê hương của chúng con nữa?!.

Chúng con hy vọng không lâu nữa, hoa sẽ nở, trời sẽ sáng…

 

Giờ đây, với tâm thanh tịnh, chúng con xin thành kính đảnh lễ, niệm danh hiệu Ngài, giữ vững niềm tin chánh pháp, học tập Ngài về hai mặt đức hạnh và trí tuệ  của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, dù chỉ trong muôn một; thực tập hạnh lắng nghe để hiểu và thương của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm; học theo hạnh sáng cho người niềm vui, chiều giúp người vơi khổ của Đức Bồ-tát Phổ Hiền.

Ngưỡng nguyện Đức Thế Tôn chứng minh và chư Bồ-tát gia hộ thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, đạo đức tâm linh ngày càng tỏa sáng, thân tâm của mỗi chúng con được yên ổn.


Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn và chư vị Bồ-tát.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ-tát

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát ma ha tát thùy từ chứng minh!

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle