Từ biển tâm tĩnh lặng và Nhìn lại thân mình

bien tam

 

 

 

 

Sống với bậc hiền trí thì ai cũng thích, nhưng làm sao để bảo vệ họ? Họ hiền trí thì cứ để cho họ hiền trí theo cách sống hiền trí của họ ta đã bảo vệ được họ. Ta hãy bảo vệ họ bằng những hành động tâm ý không bảo vệ cả, đó mới cách bảo vệ chân thực đối với họ.Nếu ta khen trọng dụng họ tình ta làm cho nhiều người cạnh tranh với họ ghét họ. sao? tâm cạnh tranh ganh tỵ tài năng nơi mỗi người đối với mọi người nhiều hơn cát bụi.Nhưng, người lại bảo, nếu nhiều người cạnh tranh với người hiền trí, để trở thành bậc hiền trí, thì hội sẽ được nhiều người hiền trí để phục vụ chứ sao?Hiền trí không phải do cạnh tranh được, nếu hiền trí do cạnh tranh được thì không phải hiền trí, ấy chỉ thủ thuật trí xảo. Cạnh tranh đã tạo nên nỗi bất hạnh của thế giới con người. Cạnh tranh bất hạnh.Thủ thuật thì không phải hiền trí giết hiền trí hại hiền đức. Thủ thuật chỉ giá trị tạm thời không phải giá trị vĩnh cửu. Hiền trí giá trị vĩnh cửu hiền trí mặt ngay nơi tự thân hiền đức của .Muốn cạnh tranh để hơn người khác thì phải thủ thuật, phải trí xảo. Càng sử dụng thủ thuật trí xảo người khiếm đức, tự thân của họ đã làm tổn thương hiền đức. Đức đã tổn thì làm hiền. Hiền đã không , thì hiền trí do đâu ?

Không hiền đức, thì không thể hiền trí. Không hiền trí thì làm đại dụng? Không đại dụng, thì tiểu dụng cũng mất luôn. hội không đại dụng của bậc hiền đức không tiểu dụng của bậc hiền trí, chỉ đại dụng những kẻ khiếm đức tiểu dụng những kẻ trí xảo, thì khuôn mặt của hội cái , xin mời mỗi người hãy tự soi gương để thấy mình, trước khi trả lời. sao? hình ảnh hội, chỉ hình ảnh của nhiều con người phóng đại.Bậc hiền trí, thì đã hiền đức của họ bảo vệ, không cần ai bảo vệ đã hiền đức của họ bảo chứng không cần phải thêm bất cứ một sự bảo chứng nào. Nếu ta thêm cho họ một bảo chứng, thì chẳng khác nào ta vẽ thêm một mặt trăng cho một mặt trăng giữa đêm rằm.Người nào manh tâm hại bậc hiền đức, người ấy chẳng khác nào đi ngược gió dính bụi, người nào manh tâm ganh tỵ với bậc hiền trí, thì chẳng khác nào người lãng trí lấy chất bôi vào mặt mình.Bậc hiền đức, thấy việc phải thì làm không mong cầu, không vụ lợi; bậc hiền trí thì luôn tránh những lỗi nhỏ nhặt nơi lời nói việc làm của mình, khiến không tổn hại người vật, họ luôn luôn biết tránh những bất giácnơi tâm mình. Họ thấy việc phải thì bắt tay không cần ai mời gọi, họ làm xong việc thì buông tay không cần nắm bắt bất cứ một cái . Cần việc thì họ đến, ta không biết họ đến từ đâu; việc xong họ đi, ta không biết họ đi về đâu.Họ vậy, nên họ chỉ mỉm cười bất động trước những thịnh suy, tán tụ, vinh nhục hay khen chê nơi trần thế.Vậy, họ ai? Họ hoàn toàn không tên gọi. Họ những hoạt khởi từ biển tâm tĩnh lặng không danh ngôn. Nhưng, nếu cần gọi, thì ta cứ gọi họ bằng bất cứ tên cũng được. Ta gọi quyền của chúng ta, nhưng bất động quyền của những người đang hoạt dụng từ biển tâm tĩnh lặng ấy!
Thích Thái Hòa

Chia sẻ: facebooktwittergoogle