Tập san pháp luân 81: Thế hệ kế thừa

Thế hệ trẻ ngày nay hấp thụ nhiều dưỡng chất của văn hóa vật chất, dễ rơi vào văn hóa thực dụng, chỉ biết hưởng thụ, theo đuổi mục đích riêng không nghĩ đến lợi ích chung, không quan tâm đến người khác, kể cả những người đã hy sinh.

Do đó những giá trị tinh thần không còn được quan tâm nữa. Điều thế hệ đi trước cần phải nghĩ cách giúp cho thế hệ đi sau hiểu tiếp cận được giá trị văn hóa truyền thống.

 

Xin mời bấm vào đây để tải đọc nội dung Tập san pháp luân 81

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle