GIỜ PHÚT LINH THIÊNG: Thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi Văn Phật Thích Ca

gio phut

Giờ phút linh thiêng.

Gió lặng chim ngừng
Trái đất rung động bảy lần.

Khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt
Bàn tay chuyển Pháp.

Trong hương đêm tinh khiết
Ấn cát tường nở trắng một bông hoa
Thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi Văn Phật Thích Ca

Giờ phút linh thiêng.

Đóa bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt
Nụ giác ngộ hé thành muôn thi thiết.

Ngài về đây học tiếng nói loài người

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle