Mẹ ơi!

me oi

Tâm Nhiên

Mẹ chừ nắng mưa
thiên nhiên lộng bốn mùa gió mây
Vẫn nuôi con mãi tháng ngày
Trong từng điệu thở xưa nay nồng nàn

Về đây một thuở trần gian
Rồi đi như chiếc vàng rơi nghiêng
Bay vào cảnh giới ảo huyền
Chuyển duyên nghiệp mệnh nên yên tĩnh lòng

Mẹ chừ biển sông
Nghìn năm trôi chảy xanh dòng thi ca
Giữa đôi bờ mộng thực hòa
Gặp nhau trên nẻo hồn tha thiết hồn

Bây giờ đã khuất ngàn non
Xong rồi một kiếp vẹn tròn cả thôi
Ơi chao ! Nghe tiếng mẹ cười
Sớm chiều thấy khắp mọi nơi mẹ về

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle