Tình không sao

tinh

 

 

 

Một cuộc lữ,

một cuộc tình không hẹn;

mà ngộ kỳ

từ thuở ấy – nguyên sơ;

giữa đại dương

với trăng ngàn – gió lạ

tình không xao,

nhưng sóng vẫn vỗ bờ!

Chia sẻ: facebooktwittergoogle