Quán trọ của ngàn sao

quan tro
Mắt em quán trọ của ngàn sao
Ngọt ngất hoang sơ ánh rượu đào
Pha loãng nắng tà dâng cát bụi
Ấm lòng khách lữ bước lao đao.


Mắt huyền thăm thẳm mượt đêm nhung
Mưa hạt long lanh rọi nến hồng
Sương lạnh đưa người xanh khói biển
Bình minh quán trọ nắng rưng rưng.


Trại giam Phan đăng lưu, Sài gòn 1979
Thơ Tuệ Sỹ


Place Holder of Thousands of Stars


Your deep innocent eyes are the place holder of thousands of stars
So sweet that dissolves in the wild peach wine
Diluting in the sun ray, blending in the dust
It is heartwarming for travelers with tottering steps.


Those legendary eyes are deep in the silky dark night
The glittering raindrops shine like golden candles
Cold mist escorted  frontier, sadden ocean mist
In the dawn of this realm of life, sun shed its tears.

Phan Dang Luu Prison, Saigon '79

Translated by Phe X. Bach
Edited Professor Nguyen V. Thai
Chia sẻ: facebooktwittergoogle