Nếu như có một ngày

neu nhu
Nếu như một ngày bạn cảm thấy mình muốn khóc...
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa
Sẽ làm cho bạn cười vui
Nhưng tôi có thể khóc cùng với bạn…

Nếu như một ngày bạn muốn bỏ chạy đi thật xa
Đừng ngại gọi cho tôi
Tôi không hứa rằng sẽ khuyên bạn đừng bỏ đi
Nhưng tôi có thể đi cùng với bạn…

Nếu như một ngày bạn không còn muốn lắng nghe ai nữa hết
Hãy gọi cho tôi, và
Tôi hứa sẽ hoàn toàn lặng thinh
Nếu như lúc nào bạn cần
Hãy gọi
Và tôi sẽ đến cạnh bên…


Nhưng...
Nếu như một ngày bạn gọi
Mà không ai trả lời...
Hãy đến gặp tôi nhanh
Vì có lẽ, tôi đang rất cần có bạn…


If one day you feel like crying...
call me
I don't promise that
I will make you laugh
But I can cry with you…

If one day you want to run away
Don't be afraid to call me.
I don't promise to ask you to stop,
But I can run with you.

If one day you don't want to listen to anyone
call me and
I promise to be very quiet…
If you ever need me
Call
And I will be by your side…

But...
If one day you call
and there is no answer...
come fast to see me…
Perhaps I need you.

Robert J. Lavery

--- oOo ---


Chia sẻ: facebooktwittergoogle