Kính mừng Phật đản, PL.2561

kinh mung phat dan

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN

(sẽ đọc tại TT giản đơn, Rằm tháng Tư, PL. 2561)

 

Kính lạy Đức Từ Phụ Thích ca Mâu Ni!                  

Toàn thể chúng con, hôm nay cùng tề tựu dưới Phật đài, trong không gian ấm áp và giản đơn này để kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, cách đây hơn 2500 năm, ngày Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời, đem ánh sáng từ bi và trí tuệ giúp chúng sinh vượt thoát mọi khỏi khổ đau, giải thoát sinh tử luân hồi. Chúng con xin dâng lên Ngài lòng tôn kính vô biên và niềm tin bất tận với những lời dạy của ngài.

“Mười phương Phật lại hiện về

Ở trong mưa nắng, giữa quê hương này;

Không gian tỏa một vầng mây

Mát sinh linh giữa lưng đầy cuộc chơi;             

 

Ung dung tay chỉ đất trời

Mắt nhìn sấm chớp tuyệt vời lá thu;

Mênh mông hạt nắng rừng tu

Giữa vô biên cõi vén mù sương chơi;             

 

Cho em thơ vỗ tay cười

Cho nam nữ dậy hát lời vô ưu;

Cho hoa hóa thảo mỹ miều

Cho em hóa kiếp tình yêu tuyệt trần;

                                                                                                                            

Phật về giữa cõi phù vân

Vén vô minh giữa ai cần ngắm trăng;

Khua chuông tỉnh giấc mơ màng

Lời kinh chuyển pháp còn vang vọng hoài;

 

Ba ngàn thế giới hùng oai

Liên hoa đài tạng đâu ngoài cõi tâm;

Mỗi hoa mỗi Phật thì thầm

Mỗi tâm mỗi Phật thậm thâm nghĩa huyền.”

(Phật về-Tuệ Nguyên)

Kính thưa quý Phật tử hiện tiền,

Thái tử Tất Đạt Đa, Đản sinh tại thành Ca-tỳ-la-vệ, nước Ấn Độ, đem đến cho muôn loài, bức thông điệp cứu khổ vĩ đại nhất. Ngài đản sinh như một con người thường, không có gì thần bí, huyền thoại như trong một số kinh sách đã mô tả. Điều này cũng có thể hiểu rằng việc sinh ra bình thường nhằm bác bỏ quan điểm truyền thống sai lầm đã ăn sâu trong tín ngưỡng, văn hóa người Ấn Độ bấy giờ là mọi chúng sinh đều do Phạm thiên (hay Thượng đế) sinh ra.

Bằng tuệ giác chân chính về lý duyên khởi nghiệp báo, đức Thế tôn chỉ cho con người thấy rõ sự hình thành của đời sống muôn loài và các tác nhân gây ra khổ đau. Hành vi chúng sanh định hình đời sống chúng sanh, và hành vi bất thiện đẩy đời sống ấy vào những nẻo bất an. Với sự thật đơn giản ấy, Thế tôn đặt quyền quyết định đời sống của muôn loài vào chính bản thân của họ, và Ngài đã tìm ra được con đường giáo hóa, đó là giúp con người biết cách xử lý khổ đau, chế tác hạnh phúc, tái lập được truyền thông, tiếp xúc với Niết bàn trong giây phút hiện tại.

Để kỷ niệm thiết thực ngày đức Thế Tôn xuất hiện ở đời vì bản nguyện độ sinh, toàn thế chúng ta hiện diện về đây, giờ này, hãy cùng nhau phát nguyện rèn luyện thân tâm, thanh lọc các hành vi của mình sạch hết mọi sự lầm lỗi, từ đó mới có thể tiếp tục đóng vai trò làm mới đạo Phật trong việc đem lại an bình cho bản thân, gia đình, đất nước và xã hội. Kỷ niệm Phật đản sinh hôm nay là kỷ niệm Phật đản sinh trong lòng mỗi chúng ta. Đây mới chính là nén tâm hương thanh khiết dâng lên cúng dường chư Phật thiết thực nhất trong ngày hoan hỷ này.

Giờ phút này, dưới Phật đài khói hương trầm xông tỏa, bay khắp không gian mát lành giản dị, chúng con xin chắp tay hướng vọng lên Ngài, tâm thành lễ Phật dâng hoa cúng dường, cất tiếng kinh cầu, sống theo lời Phật dạy, từng bước nở hoa sen, từng tấm lòng bao dung, nguyện cầu tất chúng sinh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường Giới Định Tuệ, quay về bến giác ngộ.

Nam mô Lâm tỳ ni viên Vô ưu thọ hạ thị hiện đản sanh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle