Đêm Rằm

dem ram

Trn Đan

Trầm xông thơm ngát đêm rằm
khói bay lan khắp không gian mát lành
Thời gian như muốn tạm dừng
để nghe lời nguyện tâm thành mẹ dâng

Đêm rằm thế giới thanh lương
như chân thiện mỹ con đường sanh
Ngã nhân vay mượn cái danh
sắc thân tứ đại biến thành giai không

Đêm rằm hát khúc lời xuân
hiền như mây ngủ trước sân bóng vàng
Sáng ngời treo một hiên trăng
thắp quê lên sáng vĩnh hằng màu xanh

Đêm xuân mây ngủ trong cành
ngoan xếp cánh dổ dành bóng trăng
Hương thơm dâng tặng đêm rằm
lời kinh như tiếng lâm râm nguyện cầu

Như làn sương mỏng đêm thâu
thấm lâu ngày cũng ướt đầu quê xanh
Chuông khuya lay động cành
làm chim thức dậy rộn ràng công phu

Lời chim hót tiếng thiên thu
hân hoan hết cảnh ngục nhục vinh
Muốn bay hay đậu tùy mình
phương trời đẹp tựa thanh bình nở hoa

Đêm rằm lòng thấy thiết tha
tâm thành lễ Phật dâng hoa cúng dường
Nguyện cầu khắp cả mười phương
chúng sinh thành tựu về nương đạo
vàng

Chia sẻ: facebooktwittergoogle