Kính Mừng Phật Đản, PL 2565

Kính Mừng Phật Đản

Kính Mừng Phật Đản

Phật lịch 2565

 

 

Hôm nay Phật đã vào đời

Trần gian con nguyện dâng lời cầu xin

Cầu cho thế giới an lành

Tai ương dịch bệnh lần lần tiêu tan

Người người sống để yêu thương 

Tà ma xin tránh, theo đường Chánh chơn

Không còn mặc cảm thiệt hơn

Bớt nhiều tham đắm giận hờn oán than

Tri nhàn để sống an nhàn

Tri túc để được lạc an một đời

Mỗi hơi thở mỗi niềm vui

Nguyện đem dâng hiến cho người bớt đau

Nguyện cùng thiện hữu bên nhau

Nguyện xây Tịnh độ nhiệm mầu trần gian!

 

Thích Thanh Hương

Chia sẻ: facebooktwittergoogle