Đất đá nhiệm mầu

dat da

Đất đá nhiệm mầu

 

Đất đá tạo nên cảnh dị thường

Trăng ngàn gió nội có chi vương

Ai đem nhân ngã vào hang động

Khiến đấng Trời cao phải thẹn thuồng !

 

Đất đá tạo nên vẻ diệu kỳ

Hư hư thật thật cảnh huyền vi

Đất trời lồng lộng ai tà kiến

Đục khoét làm chi thẹn tuổi thì !

 

Núi đứng ngàn năm chẳng nói chi

Mà sao đất đá rộn xuân thì

Trên đầu đội nón như tai nấm

Hư ảo đâm nhìn ráng tà huy !

 

Lửa hoá thành đất đá nhiệm mầu

Trăm ngàn ức kiếp chợt qua mau

Khí cầu lơ lững tình nhân thế

Nhìn xuống dân gian đá ngẫng đầu !

 

Cappadocia , Turkey ngày 16 tháng 06 năm 2019 (14.05. Kỷ Hợi PL 2563)

Tuệ Nguyên - Thích Thái Hoà

Chia sẻ: facebooktwittergoogle