chuông thiền

chuông thiền

 

đời người

chốc thoáng tà huy

tử sinh mù mịt

cuộc đi cuộc về

nỗi lao trần

nỗi ly quê

chợt nghe chuông vọng

bốn bề thiền tâm!

Chia sẻ: facebooktwittergoogle