Nhớ Thầy

Kính dâng Cố Hòa Thượng Thích Đức Tâm

                

    Dáng Từ quay gót về ngôi,

niềm đau

phường Vỹ thôn Bồi

                           xiết bao!

Thầy đi

Hương nước khóc gào,

Thầy đi

đỉnh Ngự

mây chao mấy tầng.

Ba La,

Báo Quốc

bâng khuâng,

Lời kinh Pháp Hải

chuông ngân gợi sầu.

 

 

 

Thầy đi

hoa cỏ úa màu,

Thầy đi

chim hót

thương đau những ngày.

 

Tách trà,

phương trượng còn đây,

pháp y còn đó,

dáng Thầy nơi nao?

Thầy đi

“Biển Pháp” lao xao,

Liên Hoa, Liễu Quán

bước vào sử thi.

 

 

 

Sân thiền

in bóng Thầy đi,

bước chân hoằng pháp

tư nghì được nao?

Cõi Tùng

vắng một vì sao,

lối về sương lạnh

ai nào hiện thân!

 

Thầy đi

thương tiếc vô ngần,

chắp đôi tay lại

niệm vần kinh Không.

Thầy về

với cõi thong dong,

thiền hương còn lại

giữa lòng thế gian.

 

               

                  tình đầu

 

Trăng soi

qua cánh cửa thiền,

khơi thư sinh dậy

lên nguồn suối thơ.

Độc hành

về với nguyên sơ,

thương người lãng mạn

bên bờ chân như.

 

 

Nhớ xưa

trên đỉnh suối Từ,

bước chân phiêu bạt

bây chừ cách đôi.

Thôi thì

xin trở về ngôi,

trả cho tôi lại

tình tôi buổi đầu.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle