Huyền Không

 

huyền không

 

Dốc cao lũng thấp cheo leo

Xăm xăm một niệm bước vèo …nhẹ tênh…

Sân thiền cỏ mượt chân êm

Hoàng y thấp thoáng bên thềm vô ưu

 

sơn tăng

 

 

Giày rơm áo lá thong dong

Tâm thường lặng, ý viên thông soi mình

Chẳng không có, chẳng cõi miền

Mỉm cười tự tại giữa triền tử sinh

 

quét

 

Vung tay quét lá sân chùa

Quét tâm chấp ngã được thua cõi người

Trao nhau trọn vẹn nụ cười

Buồng tim Di-lặc thắm tươi đạo tình.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle