Hư hỏng và lắm chuyện

Lý tưởng của bạn là có mặt ở nơi tâm của bạn, chứ không phải có mặt nơi người khác hay giữa cuộc đời

tưởng của bạn mặtnơi tâm của bạn, chứ không phải mặt nơi người khác hay giữa cuộc đời.

Tâm của bạn đã tạo ra một mẫu người tưởng cho bạn tin tưởng tôn thờ; tâm của bạn đã tạo ra cho bạn một việc làm tưởng để nhiệt tình.

Nên, mẫu người ấy, việc làm ấy, chính bạn không phải người khác cái khác.

người khác, tâm của họ cũng tạo ra một mẫu người tưởng để cho họ tin tưởng tôn thờ chứ không phải bạn, tâm của họ cũng tự tạo ra một việc làm tưởng cho họ không phải ai khác.

Như vậy, con người tưởng hay việc làm tưởng đềunơi tâm của mỗi chúng ta.

Nên, trong đời sống ta bị thất vọng mất hướng tưởng của ta đã vắng mặt trong tâm ta, đối tượng do tâm ta tưởng hóa, cũng đã biến dạng theo cách biến dạng của chính , không phải của tâm bạn.

Bởi vậy, bạn phải biết nuôi dưỡng tưởng của bạn ngay nơi tâm của bạn không phải nơi đối tượng do tâm của bạn tưởng hóa.

Do đó, bạn phải thực sự mặt trong tâm của bạn mỗi ngày để chăm sóc tưởng của bạn bằng tuệ giác quán chiếu. Nếu không, bạn sẽ mất tưởng, bạn thành phần nào trong hội, rồi cũng sẽ trở thành người hỏng lắm chuyện!

Thích Thái Hòa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle