Chánh Pháp số 3, 2012

chanh phap 3

Những ngày Tết đã qua đi. Vẻ rộn ràng tươi vui của hoa xuân, bánh mứt, hội chợ những nụ cười rạng rỡ đầu năm, đã nhạt dần từng ngày. Nhưng hãy còn đó sự tĩnh tại của tâm chúng ta, những người trầm lặng, biết nhìn quán sát sự trôi đi của giòng sông

 Xin mời bấm vào đây để tải nội dung chánh pháp số 3-2012

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle