Hoằng pháp trong bệnh viện

hoang phap trong benh vien


Minh Thạnh

Mới đây, tôi dịp vào thăm một cháu điều trịmột bệnh viện chuyên khoa lớn tại TPHCM. Điều ngạc nhiên trên những chiếc tủ nhỏ đầu giường bệnh, đều đặt theo chiều đứng một quyển sách, bọc bìa nhựa đã , do nhiều người xem.

Cầm lên, thì ra đó một quyển sách tôn giáo. Nhưng không phải sách Phật giáo, sách của một tôn giáo khác.

Những chiếc tủ đầu giường bệnh khác đều đặt những quyển sách của tôn giáo khác đó, nhưng dường như quyển khác với tựa sách tôi đang cầm.

Phải nói, đây một cách truyền đạo khéo léo, tế nhị chắc chắn hiệu quả!

Khi bệnh, phải tìm đến bệnh viện, thì đó lúc cả bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân nhu cầu cao nhất đối với niềm tin tôn giáo. Chắc chắn, điều họ cầu mong được phù hộ tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Một quyển sách tôn giáo đặt trước mặt họ quả một chiếc phao cứu sinh trong hoàn cảnh bệnh tật bi kịch.

Bên cạnh đó, thời gian nằm bệnh viện thời gian nhàn rỗi, cả đối với bệnh nhân lẫn người nuôi bệnh. Do đó, hoàn cảnh này rất thuận lợi cho việc đọc sách. Nay sách để sẵn trước mặt, lại sách phù hợp với yêu cầu trong hoàn cảnh bệnh tật, thì khả năng bệnh nhân người nuôi bệnh đọc quyển sách tôn giáo được đặt sẵn bên giường rất cao.

Người thể đặt những quyển sách tôn giáo như vậy bên cạnh giường bệnh nhân chỉ thể nhân viên bệnh viện. Sau khi quyển sách tôn giáo đặt sẵn đã được bệnh nhân người nhà nuôi bệnh đọc, tất yếu sẽ những hoạt động tiếp theo, thể đi đến trường hợpmột vịChân tu cải đạonhư trong năm rồi.

Tôi nghĩ việc đặt sẵn sách tôn giáo bên giường bệnh nhân như vậy không phải chỉ bệnh viện tôi vừa đến. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cũng thểmột bệnh viện nào đó các bác , điều dưỡng, hộ nhân viên bệnh viện Phật tử, cũng đã đặt những quyển sách Phật giáo bên giường bệnh để trợ giúp tinh thần người bệnh cũng như thân nhân của họ.

Mong rằng , điều này trở nên phổ biến đối với kinh sách của đạo Phật ta. Đây một hình thức bố thí pháp, đem lại nhiều công đức cho người bố thí, cũng như lợi lạc, an ủi cho người được nhận pháp thí, đặc biệt trong hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật nặng nề, phải nằm lại bệnh viện điều trị dài ngày.

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle