CHỨNG THÀNH ĐẠO QUẢ

kinh

Theo dấu Như Lai - Thích Đồng Trí

CHỨNG THÀNH ĐẠO QUẢ

Ngài đi đến khắp đó đây
Học tu với các vị Thầy trứ danh
Mặc dù Ngài đã tựu thành
Đến chỗ cao nhất, sánh bằng Tôn Sư.
Thế rồi, Ngài cũng giã từ
Vì chỗ chứng đắc không như nguyện Ngài.
Trải qua suốt sáu năm dài
Hành trình có một không hai trong trần
Ngài tu khổ hạnh, ép thân
Phương phi biến dạng dần dần suy hao.
Nhịn ăn, nhịn thở,… ốm đau
Hình dung tiều tụy khác nào bộ xương
Nhìn vào sao khỏi thảm thương?
Vốn là Thái Tử giờ đương sắp tàn !
Rồi chợt ý nghĩ thoáng ngang
Thân Ta sắp bỏ, Đạo Vàng nơi nao?
Thế thì mục đích thanh cao
Cứu dân, độ chúng làm sao vẹn thành?
Ngài bèn đổi pháp môn hành
Cơ thể tráng kiện, tinh thần sáng ra
Bát sữa nàng Tu Xà Đa
Ngài liền nhận lãnh để mà trợ duyên
Rồi Ngài đến Ni Liên Thuyền
Thả bát xuống nước phát nguyền như sau :
“Nếu Ta tìm được Đạo mầu

Bát kia sẽ nổi và trôi ngược dòng”.

Diệu kỳ hợp với điều mong
Bát kia lại nổi ngược dòng mà trôi !
Năm anh em Kiều Trần Như
Tưởng Ngài thối thất chí tu ban đầu.
Nghĩ rằng Đạo quả cao sâu
Muốn cho chứng đặng Đạo mầu, lý chân
Phải nên hành hạ xác thân
Cho tiêu nghiệp chướng, mới gần thanh cao.
Anh em của họ bảo nhau
Rời Ngài tìm đến nơi nào tu riêng.
Ngài không vì thế ưu phiền
Bồ Đề nương cội tinh chuyên tu trì
Kiết già vững chắc uy nghi :
“Nếu chưa thành Đạo dù gì xảy ra

Cho dù tan nát thân Ta

Nguyện không dời chỗ, không xa Bồ Đề”.

Ma Vương bao phủ tứ bề
Ngài an nhiên định, không hề đổi thay.
Sấm giông, cát chạy, đá bay
Một vùng náo động lung lay lá cành.
Chúng Ma quậy phá tanh bành
Muốn Ngài rối loạn, không thành Đạo cao.
Tay cầm vũ khí chỉa, đao
Dùng cung tên bắn ào ào gió giông.
Điềm nhiên tĩnh toạ như không
Tự nhiên có lực thần thông che Ngài.
Bao nhiêu nhiễu loạn bên ngoài
Vẫn không ảnh hưởng đến Ngài mảy may.
Thấy không thắng được cách này
Bao nhiêu cách khác Ma bày hết ra.
Nào là dụ dỗ thiết tha :
“Phước ngươi Thái Tử thật là quyền uy 

Mặc tình mà hưởng thiếu chi?

Giờ thân sắp chết còn gì mà mong?

Sao ngươi lại nỡ đành lòng

Cha già, Mẹ yếu trông mong đợi chờ?

Vợ xinh, con dại ngây thơ

Thần dân trăm họ biết nhờ cậy ai?

Sao ngươi phí bỏ đời trai

Lẽ nào rừng thẳm cốt hài gửi chôn?

Ngươi nên nghĩ lại, nên khôn

Bao điều tốt đẹp vẫn còn chờ ngươi.

Sống sao cho trọn kiếp người

Ân tình báo đáp rạng ngời tổ tông.

Ngồi đây ích lợi gì không?

Thân tàn rời rã vào lòng đất thôi?!”

Ma Vương cố trút bao lời
Như không nghe thấy, Ngài ngồi thản nhiên.
Nhập sâu trong các tầng thiền
Bao lời ve vãn chẳng phiền chẳng lay

Ma Vương đổi cách hại Ngài
Dàn ra Ma nữ hình hài kiêu sa
Yểu điệu xinh đẹp nõn nà
Dung nhan cá lặn, chim sa cõi trần.
Đung đưa uốn lượn tấm thân
Khiến cho Ngài loạn, tâm thần tán hao.
Nhưng không công dụng chút nào
Vì Ngài chẳng bị xuyến xao động tình.
Ngài rằng : “Những kẻ vô minh
Các ngươi có biết thân mình ra sao?

Chỉ là túi đựng đồ dơ

Không mang đi giấu, nhởn nhơ ích gì?”

Nữ Ma xấu hổ biến đi
Ma Vương không có cách gì chuyển lay
Bởi Ngài công lực sâu dày
Ma Vương rốt cuộc chạy dài cho xong
Tuần tự Ngài chứng lục thông
Tam minh trọn vẹn, trong trần không hai.
Canh Ba ló dạng Sao Mai
Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai tựu thành.
Sáng soi mọi việc rành rành
Nên Ngài tuyên bố tử sanh dứt rồi :
“Bao lâu trôi nổi luân hồi

Giờ Ta khám phá ra ngôi nhà này

Đòn dông, kèo cột, đòn tay

Cùng người thợ cả công dày bấy lâu.

Nay không xây được nữa rồi.

Đây là kiếp chót luân hồi thoát ra.

”Chư Thiên trỗi nhạc, tán hoa
Tôn vinh Đức Phật Thích Ca Đạo thành.
Hôm nay ôn lại hành trình
Công Ngài khó nhọc, mênh mông đất trời.
Hương hoa dâng cúng Liên Đài
Đường xưa mây trắng theo Ngài, noi gương.
Dù gặp ác quỷ ma vương
Phong ba bão táp không sờn, dấn thân
Trên là báo đáp Tứ Ân
Dưới là độ hết trầm luân muôn loài.

Theo dấu Như Lai - Thích Đồng Trí

Chia sẻ: facebooktwittergoogle