Hạt Nắng Vườn Quê

hat nang

Hạt Nắng Vườn Quê

Ta nghe từng hạt cát vàng,

Mênh mông sa-mạc gió ngàn điệu ru;

Mây trời ôm dấu Trượng phu,

Thánh kinh ai tụng công tu ngỡ ngàng;

Nửa thân xác gửi thiên đàng,

Nửa linh hồn bám nắng vàng rong chơi;

Tháp cao thêm thẹn mây trời,

Vườn hoa chưa đủ để đời ta vui;

Hương thơm thiếu vị ngọt bùi,

Thiên đàng chưa đủ để mời ta yêu;

Thánh Thần chưa đủ cao siêu,

Chơn tâm mới đủ tình yêu ta về,

Tặng đời những bước thoan nghê,

Tặng đời hạt nắng vườn quê hôm nào!

Abu dhabi – Dubai, ngày 17-3-2018

Tuệ Nguyện – Thích Thái Hòa

Chia sẻ: facebooktwittergoogle