cỏ và sương

cỏ và sương

 

thuyền neo cọng cỏ

bên sông

học bài giác ngộ

tự lòng sóng xao

trời chiêm bao

đất chiêm bao

giọt sương đắm mộng

thì thào thâu canh!

Chia sẻ: facebooktwittergoogle