Con đường ta đi

Dẫu cho đời có bể dâu

trong ta vẫn cạn nỗi sầu thế gian;

Dẫu cho muôn sự ngổn ngang

trong ta vẫn có trăng ngàn để chơi,…

 

Dẫu cho cuộc lữ đầy vơi

trong ta đã cạn luân hồi  phù sinh;

Dẫu cho đời có vô tình

thì ta vẫn tụng tâm kinh không lời.

 

Dẫu sinh diệt, vẫn thảnh thơi

vì ta cạn mạch luân hồi hôm nao;

Dẫu cho đời có thế nào

trong ta vẫn có nẻo vào chân như.

 

Dẫu cho đời cả sương mù

tâm ta vẫn sang giữa phù trần mê;

Dẫu cho đời vỡ bờ đê

trong ta vẫn có đường về chân nguyên.

 

Đường xưa rũ sạch bụi phiền;

đường nay rũ sạch đôi miền có – không…

Trắng thơm ta có tấm lòng

thương ai phiêu dạt giữa dòng thế gian,…

 

Thương ai bỏ nửa thiên đàng,…

bỏ quên hạt ngọc trong tà áo bay,…

 

Đinh Hợi, 2007

Chia sẻ: facebooktwittergoogle