Gió xuân

gio xuan
Gió xuân

Xuân đến có tấm lòng

Xuân đi có nước trong

Tình xuân  hồn phơi phới

Thanh bạch mọi thời-không;

Mặc kệ trời mấy tuổi

Mặc ai hỏi xuân tông

Như ngày xưa còn nhỏ

Đùa giỡn giữa xuân phong.

Xuân như

Xuân đến sạch mây mù

Cỏ hoa dậy lời ru

Ru hồn xuân muôn thuở

Đời lãng tử vân du;

Vằng vặc trăng đầu núi

Đếm từng hạt xuân thu

Nghe ngàn con sông chảy

Mỗi vẻ mỗi xuân như.

Xuân thường tại

Xuân về  đào nở hoa

Chim dậy hót lời ca

Đường cũ thơm hương cỏ

Thiều quang đẹp sơn hà;

Hồn thiêng hôn đầu trúc

“Mây trắng hỏi đường qua”;

Đá gục đầu cười khẽ

Xuân nào ở đâu xa!

 

Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle