Tình xuân của Phật

tinh xuan
Tình xuân của Phật

Xuân là hoa nở từ tim

từ trong hạt nắng ấm tình càn khôn;

Kể từ khi có linh hồn

cũng từ khi ấy xuân hờn dỗi hoa;

 

Xuân từ đất chuyển nở ra

ấm tình ta giữa thiên hà bụi bay;

Xuân muôn dáng vẻ phơi bày

tình xuân trú giữa tháng ngày vô chung;

 

Trẻ thơ reo với nắng hồng

Cỏ hoa reo với mênh mông trời vàng;

Mỗi hoa mỗi cõi thiên đàng

Tình yêu làm đẹp không gian diệu huyền;

 

Trúc lay bóng nguyệt trước thềm

Hỏi ai là Phật có tên xuân mầu?

Mắt sâu hun hút nhìn nhau

Phật là xuân giữa bể dâu vô ngằn!

 

Xuân làm gì có quan san,

Tình xuân là ánh trăng ngàn vô chung!

Xuân tình sau trước viên dung

Tình xuân của Phật mênh mông trời vàng.

Xuân - Ất Mùi (2015)

Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle