Tự tại với biển

tu tai

TỰ TẠI VỚI BIỂN

 

Hôm nay lại về với biển

Bằng an dù chỉ một ngày

Quán vắng mặc tình chưa hẹn

Vẫn chờ cuối ngõ mùa phai.

 

Đêm nay thức cùng với biển

Nằm nghe sóng vỗ gió lùa

Để cười cõi người ảo mộng

Cuộc cờ lố nhố ăn thua.

 

Một ngày vui buồn với biển

Trăm năm thôi đã lỡ làng

Bốn phía hồ như cô quạnh

Thôi thì… mây trắng bay ngang.

 

Một ngày ta về bên biển

Gửi cùng biển chút lời rêu!

Vĩnh Thông

Chia sẻ: facebooktwittergoogle