Khởi đầu pháp nạn 1963: Biến cố ở đài phát thanh Huế

                                Biến c đài phát thanh Huế

Trên các con đường người ta thấy quang cảnh của một ngày lễ hội lớn. Những gia đình với đông đảo con cái đi đến viếng thăm các ngôi chùa trang hoàng với nhiều cây lồng đèn  hay đứng trố mắt nhìn các quyền môn với nhiều ánh đèn néon sáng chói hay các hương án kết bằng giấy đầy mầu sắc sặc sở. Không khí giống nhưmột ngày mừng lễ chiến thắng vậy.

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle