Sách: Còn nương tựa thì còn dao động

con nuong tua

Con đường tu học một con đường hạnh phúc.  trong đạo Phật thì hạnh phúc ấy chỉ thật sự mặt khi ta biết buông bỏ bớt dính mắc hơn.  Nhưng nếu như ta chưa thấy thành thật với chính mình thì làm sao ta thể buông bỏ được phải không bạn?

Xin  bấm vào đây để tải đọc:

Chia sẻ: facebooktwittergoogle