Ấn phẩm HOẰNG PHÁP 34 (new)

an pham

Với tuệ giác siêu việt, Đức Phật  đã nhận biết được khả năng thay đổi chế này nhờ vào sự quán chiếu nội tâm Ngài đã chỉ ra lối mòn các khái niệm sai lầm đã thâm nhập vào tâm thức.

Hơn 25 thế kỷ sau,  các nhà khoa học hiện đại, bằng những nghiên cứu thực tiễn nghiêm ngặt tinh vi, đã chứng minh rằng tuệ giác của Đức Phật đã đạt được, thông qua  pháp quán chiếu chủ quan lại chính xác đến độ kinh ngạc.

Điều quan trọng nhất, xét trên bình diện tế bào, các nhà khoa học đã khám phá quy luật rằng: Những kinh nghiệm được lặp đi, lặp lại.

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle